• Dalsza modernizacja i budowa dróg powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych – kontynuacja budowy ul. Pomorskiej w Jaktorowie.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez doświetlanie przejść dla pieszych i montaż aktywnego oznakowania.
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych, w tym budowa Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie logistyki.
 • Dalsza modernizacja szkół powiatowych, budowa wind dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wspieranie koncepcji budowy filii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej dla całego powiatu.
 • Rozwój lokalnego potencjału kulturalnego, sportowego oraz turystycznego we współpracy z samorządem Gminy Jaktorów.
 • Utrzymanie na wysokim poziomie usług komunikacji autobusowej przez związek powiatowo-gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.
 • Termomodernizacja obiektów Szpitala Zachodniego wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, w celu osiągnięcia znaczącej samowystarczalności energetycznej.
 • Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • Współfinansowanie zakupów nowoczesnego sprzętu dla Szpitala Zachodniego, Straży Pożarnej i Policji.
 • Rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych
 • Dbałość o jakość kształcenia w szkołach powiatowych oraz wpieranie inicjatyw młodzieży.
 • Budowa siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 • Wspieranie powstania Klubu Aktywnego Seniora dla mieszkańców Gminy Jaktorów.

MATERIAŁ WYBORCZY KWW WSPÓLNY POWIAT